top of page

ZMLUVNÉ PODMIENKY CK

INFORMÁCIE

Tu uvádzame niekoľko dôležitých informácií CK DREVEX – Tomanovics Juraj, s.r.o., ktoré by ste mali vedieť, predtým ako sa rozhodnete isť s nami na dovolenku alebo poznávací zájazd. Všetky zájazdy ponúkané na našej webstránke sú produktom CK DREVEX – Tomanovics Juraj, s.r.o.

Ide hlavne o informácie, ktoré sa týkajú identifikácie cestovnej kancelárie, cestovného poistenia, zmluvých podmienok cestovnej kancelárie, poistenia v prípade insolventnosti CK a ochrany osobných údajov.

- Zmluvné podmienky CK DREVEX – Tomanovics Juraj, s.r.o.:

- Reklamačný poriadok CK DREVEX – Tomanovics Juraj, s.r.o.:

- Zákon č. 170 2018 Z. z.:

Ochrana osobných údajov CK DREVEX – Tomanovics Juraj, s.r.o.:

GDPR informačna povinnosť prevádzkovateľa - DREVEX – Tomanovics Juraj, s.r.o.:

- Všeobecné zásady ochrany osobných údajov DREVEX – Tomanovics Juraj, s.r.o.:

- Súhlas so spracúvaním osobných údajov DREVEX – Tomanovics Juraj, s.r.o.:

Sídlo - korešpondenčná adresa:

Topoľová 1634/3 
Dunajská Streda 

929 01
Slovensko

Identifikačné údaje:

IČ̌O: 50592017, IČ DPH: SK2120400194

zapísaná v OR OS Trnava, odd. Sro vl. č.:47635 / T

Telefonické kontakty:

+421 905 323 546 - Juraj Tomanovics St.

+421 905 241 629 - Juraj Tomanovics Ml.

erika.tomanovics@gmail.com

Cestovné poistenie Allianz:

bottom of page